ul. Moniuszki 18/1 31-523 Kraków    +48 698 609 648     sekretariat(at)slizcurylo.pl

Prawo imigracyjne

Usługi prawne dla cudzoziemców oraz dla przedsiębiorców zatrudniających cudzoziemców.


Zdajemy sobie sprawę z tego jak trudno jest cudzoziemcom odnaleźć się w polskim prawie i polskich procedurach. Wierzymy, że osoba nieświadoma swoich praw, wymaga z naszej strony szczególnej troski i fachowej pomocy. Wiemy też jak ważnym i pożądanym przez polskich przedsiębiorców zjawiskiem jest imigracja do naszego kraju, połączona ze zgodną z przepisami integracją cudzoziemców w Polsce.

W ramach specjalizacji z prawa imigracyjnego, zajmujemy się, między innymi:

  • doradztwem i bieżącą obsługą prawną w zakresie zatrudniania cudzoziemców w Polsce,
  • reprezentacją w postępowaniach o udzielenie oraz o przedłużenie pozwolenia na pracę,
  • reprezentacją w postępowaniach dotyczących potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego, nadania i przywrócenia obywatelstwa polskiego oraz uznania za obywatela polskiego,
  • reprezentacją w postępowaniach o nadanie statusu uchodźcy, udzielenie ochrony uzupełniającej, udzielenie zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany,
  • reprezentacją w sprawach o charakterze karnym, jak postepowanie o zatrzymanie cudzoziemca, umieszczenie go w strzeżonym ośrodku lub zastosowanie wobec niego aresztu dla cudzoziemców, wydanie europejskiego nakazu aresztowania oraz inne postępowania ekstradycyjne.

Za organizację naszej praktyki w obszarze Prawa imigracyjnego odpowiada mec. Filip Curyło


Czytaj o innych specjalizacjach:

Prawo sportowe

Prawo rodzinne

Prawo karne