ul. Moniuszki 18/1 31-523 Kraków    +48 698 609 648     sekretariat(at)slizcurylo.pl

Prawo karne

Obrona oraz reprezentowanie pokrzywdzonych w procesie karnym i karnym gospodarczym.


Postępowanie karne jest dla nas szczególnym obszarem, ponieważ obaj rozpoczynaliśmy swoją pracę w adwokaturze od praktyki karnej. Wiemy jak trudna jest sytuacja osoby stojącej pod zarzutem popełnienia przestępstwa, przeciwko której skierowany jest cały aparat przymusu państwowego. Praktyka pozwoliła nam poznać także sytuację drugiej strony: wiemy jak osamotniony czuje się w gąszczu przepisów człowiek pokrzywdzony przestępstwem.

Prowadzimy obronę w każdej fazie postępowania karnego i wykroczeniowego, także przed Sądem Najwyższym oraz na etapie wykonywania kary.

Reprezentujemy interesy osób pokrzywdzonych od etapu zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa do prawomocnego zakończenia postępowania.

W zakresie prawa karnego, praktykujemy w obszarze:

  • przestępstw kryminalnych,
  • wypadków i innych przestępstw komunikacyjnych,
  • błędów w sztuce medycznej,
  • przestępstw narkotykowych,
  • przestępstw gospodarczych,
  • odpowiedzialności karno-skarbowej,
  • postępowań w sprawie Europejskiego Nakazu Aresztowania i innych postępowań ekstradycyjnych,
  • wykroczeń, w tym wykroczeń skarbowych,
  • postępowania karnego wykonawczego (dotyczącego wykonania kary po prawomocnym wyroku skazującym).

Za organizację naszej praktyki w obszarze Prawa karnego odpowiada mec. Filip Curyło.


Czytaj o innych specjalizacjach:

Prawo sportowe

Prawo rodzinne

Prawo imigracyjne