Jak dostać wysokie alimenty na dziecko?

Napisane przez Aleksandra Bednarek

Artykuł o tym jak należy postępować, żeby w sposób sprawny i uczciwy wygrać w sądzie proces o alimenty na dziecko, czyli uzyskać zadowalające Cię, wysokie alimenty. Skoro zadajesz sobie to pytanie, prawdopodobnie nie możesz liczyć na pomoc byłego partnera, a podejmowane dotychczas próby porozumienia z nim spełzły na niczym. Dobra wiadomość jest taka, że po swojej stronie masz prawo, a poniżej znajdziesz kompleksowy poradnik o tym jak przygotować się do sprawy o alimenty.


Dobrze przygotowany, poprawny pozew, usprawni cały proces


Na pewno wiesz już o tym, że aby zainicjować postępowanie przed Sądem, musisz wystąpić z pozwem na piśmie. Sprawy o alimenty rozstrzygane są przez sąd rejonowy w wydziale rodzinnym. O tym, który zajmie się twoją sprawą decydujesz Ty, ale masz tylko dwie możliwości do wyboru: sąd właściwy według miejsca zamieszkania dziecka, bądź Twojego byłego partnera. Wybór wydaje się prosty jeśli weźmiesz pod uwagę, że sprawa może nie skończyć się na jednej rozprawie i będziesz odwiedzać budynek Sądu przynajmniej kilkukrotnie.


Pamiętaj o tym, że chociaż to ty załatwiasz wszelkie formalności, sprawa dotyczy Twojego dziecka i dlatego ono będzie występować w sprawie w charakterze powoda, Ty natomiast działasz jako jego przedstawiciel dopóki nie osiągnie pełnoletniości. Były partner przeciwko któremu kierujesz pozew o alimenty w postępowaniu przed sądem nazywany będzie zaś pozwanym i tak należy go oznaczyć. Zapoznaj się z tymi pojęciami, ponieważ po oznaczeniu właściwego sądu, kolejnym elementem pozwu będzie wskazanie stron postępowania, to jest uprawnionego (powód) i zobowiązanego (pozwany) do płacenia alimentów z podaniem ich imion i nazwisk, a także numerów PESEL oraz adresów zamieszkania.


Dodatkowym wymogiem jest także wskazanie tzw. wartości przedmiotu sporu. W sprawie o alimenty wartość przedmiotu sporu to suma alimentów za jeden rok, zatem pomnóż kwotę alimentów jakich żądasz co miesiąc razy dwanaście. W niektórych sprawach ma to związek z obowiązkiem uiszczenia tzw. opłaty sądowej od pozwu, jednak powoda dochodzącego alimentów to nie dotyczy, ponieważ jest on zwolniony od ponoszenia kosztów sądowych.


W tym miejscu możemy przejść do istoty sprawy. Przede wszystkim to Ty musisz wskazać jakiej kwoty alimentów miesięcznie na dziecko żądasz, sąd nie może się tego domyślać, ani nie zrobi tego za Ciebie. Dla dobra Twojego dziecka uwzględnij wszystkie wydatki jakie ponosisz na jego utrzymanie, ale pamiętaj, że w uzasadnieniu pozwu koniecznym będzie ich szczegółowe przedstawienie, dlatego nie może to być kwota dowolna. Dobrze jeśli na poparcie swoich twierdzeń powołasz stosowne dowody. O tym jednak szerzej piszemy poniżej, ponieważ jak najlepsze przygotowanie się do sprawy w tym zakresie daje szansę na to aby uzyskać wysokie alimenty, a my chcemy Ci w tym pomóc.


Warto w kolejnym punkcie pozwu wnieść o zabezpieczenie, czyli o przyznanie alimentów tymczasowo, jeszcze w czasie trwania sprawy.


Tak przygotowany pozew należy złożyć do Sądu w dwóch egzemplarzach, ponieważ jeden z nich zostanie przesłany do pozwanego.


Włóż wysiłek w gruntowne przygotowanie się do sprawy i uzasadnienie swoich żądań, a to będzie Ci się opłacać

Prawdopodobnie już między słowami stało się dla Ciebie jasne, że przygotowanie do sprawy o alimenty będzie wymagać od Ciebie odpowiedniego zaangażowania. Pamiętaj, że Sąd nie zna Ciebie, ani byłego partnera i nie wie tego w jakich warunkach żyjecie oraz jakie łączą was relacje. W pierwszej kolejności opisz zatem jak przedstawia się wasza sytuacja, czy pozwany uczestniczy w życiu dziecka przyczyniając się do jego utrzymania, a jeśli tak to w jakim stopniu. Wyjaśnij również dlaczego nie możecie porozumieć się w tej kwestii poza salą sądową. Wystarczy krótki opis, ponieważ najwięcej uwagi należy poświęcić przedstawieniu comiesięcznych wydatków jakie ponosisz na dziecko.


Chodzi tutaj nie tylko o koszty wyżywienia, odzieży, wizyt lekarskich, czy środków higienicznych i lekarstw. Trzeba uwzględnić również przypadający na dziecko udział w czynszu za mieszkanie, jak i opłatach za media. Jeśli płacisz za żłobek, przedszkole lub szkołę, nie zapomnij także i o tym. Jak najbardziej możesz wskazać też opłaty jakie ponosisz na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, czy to nauka języka obcego, basen, balet itd. Kino, teatr i inne hobby dziecka tak samo służą jego rozwojowi intelektualnemu i kulturalnemu, dlatego uwzględnij związane z tym wydatki. Podobnie rzecz ma się jeśli chodzi o zorganizowane wyjazdy w okresie ferii oraz wakacji. Aby to było dla Sądu czytelne, nie możesz poprzestać na wskazaniu uśrednionej kwoty jaką wydajesz miesięcznie na utrzymanie dziecka. Rozpisz to szczegółowo, tak aby przedstawić każdy wydatek z osobna i odpowiednio ile średnio kosztuje cię on miesięcznie.


Jest to kluczowa część pozwu, dlatego przygotuj i załącz dowody, które pozbawią pozwanego argumentów przeciwko Tobie. Przede wszystkim nie będzie mógł zarzucić Ci, że zawyżasz kwoty utrzymania waszego wspólnego dziecka. Z (co najmniej) kilkumiesięcznym wyprzedzeniem zacznij zatem gromadzić zaświadczenia (np. lekarskie), rachunki, a zwłaszcza faktury za poszczególne zakupy i usługi. Dokumenty te powinny przedstawiać rzeczywiste zdarzenia, w przeciwnym razie druga strona wykorzysta Twój błąd, a co gorsza, możesz nawet narazić się w ten sposób na odpowiedzialność karną. Podstawowa różnica jeśli chodzi o moc dowodową faktur, a paragonów polega na tym, że te wymienione jako pierwsze będą zawierać Twoje dane. Z paragonów nie wynika natomiast kto faktycznie dokonywał zakupów, po co więc pozbawiać się środków zdatnych do osiągnięcia zamierzonego przez Ciebie celu.


Ponieważ każdy z rodziców zobowiązany jest do utrzymywania dziecka, opisz zwięźle jak przedstawia się Twoja sytuacja finansowa, tzn. czy zarabiasz i jakie inne ciążą na tobie wydatki związane chociażby z dojazdem do pracy, bądź wynikające z zaciągniętych pożyczek, czy kredytu. Jeśli nie pracujesz i poświęcasz się wychowaniu Waszego wspólnego dziecka, jest to bardzo ważna informacja dla Sądu. Opisujemy tu aspekt materialny, ale obowiązek alimentacyjny jest znacznie szerszy i uwzględnia także sprawowanie pieczy i opieki nad małoletnim.


Jak opisać sytuację pozwanego?


Odniesienie się do sytuacji majątkowej pozwanego może stanowić niemały problem jeśli nie utrzymujecie ze sobą żadnego kontaktu lub stara się on ukrywać swój majątek. W takiej sytuacji można jednak liczyć na pomoc Sądu. Należy zawnioskować o zobowiązanie pozwanego do przedstawienia dokumentacji dotyczącej osiąganych przez niego zarobków, bądź o zwrócenie się przez Sąd do instytucji i organów o udzielenie potrzebnych informacji co do jego statusu i posiadanego mienia. Będzie to na przykład Urząd Pracy gdzie można sprawdzić, czy pozwany zarejestrował się jako bezrobotny, ZUS oraz Urząd Skarbowy. Jak widzisz, istnieją sposoby, które pozwolą Ci obnażyć przed Sądem nieuczciwość byłego partnera lub partnerki i jego stosunek względem obowiązków rodzicielskich.


Inna rzecz, że Sąd ustalając wysokość alimentów oczywiście bierze pod uwagę osiągane przez pozwanego dochody, nie są one jednak jedynym decydującym wyznacznikiem kwoty jaka zostanie przyznana wyrokiem. To co będzie badał Sąd, to wykorzystanie przez pozwanego posiadanych kwalifikacji i jego potencjału zawodowego. Jeśli pozwany wskazuje na niskie wynagrodzenie, będąc jednocześnie zdolnym do podjęcia lepiej płatnej pracy – orzeczone alimenty mogą być wyższe, współmierne do zarobku jaki mógłby osiągać. Analizując swoją sytuację zastanów się zatem, czy aby nie przedłożyć atrakcyjnych pod względem finansowym ofert pracy na stanowisku, na którym mógłby zostać zatrudniony pozwany, zgodnie z jego zainteresowaniami i umiejętnościami. Z pewnością znajdziesz je w Internecie.


Trudno nam wyodrębnić jeden całościowy katalog środków dowodowych, które przydadzą się w Twojej sprawie. Każda sprawa jest inna i tak też będzie rozpatrywana przez Sąd – indywidualnie. Na pewno zarówno Ty, jak i druga strona zostaniecie przesłuchani na okoliczność rozmiaru usprawiedliwionych potrzeb małoletniego oraz waszych możliwości zarobkowych i majątkowych. Jeśli Twoja najbliższa rodzina i przyjaciele mają o tym wiedzę, możesz wskazać ich jako świadków i podać na jaki adres Sąd powinien skierować do nich pisemne wezwania na rozprawę.


O ile posiadasz wiadomości e-mail, SMS-y, zdjęcia, nagrania, a nawet wydruki z portali społecznościowych jak np. Facebook, Instagram, z których wynikają informacje istotne dla toczącego się postępowania o alimenty, jak najbardziej możesz je załączyć do pozwu. Twój były partner lub partnerka może z jednej strony twierdzić, że żyje skromnie, a jednocześnie chwalić się w sieci drogimi zakupami lub zagranicznymi wakacjami. Ma to takie znaczenie, że rodzice powinni zapewnić dziecku standard życia na takim samym poziomie na jakim sami funkcjonują.


Czy ustalone przez sąd alimenty można podnieść?


Z biegiem lat zmieniają się okoliczności życiowe zarówno osoby uprawnionej do alimentów, jak i zobowiązanego do ich płacenia. Jeśli wyrok zasądzający alimenty zapadł już jakiś czas temu, niewykluczone, że w Waszym przypadku doszło do diametralnej zmiany tych okoliczności, wymagającej podwyższenia kwoty przyznanych wcześniej na dziecko alimentów.


W przypadku dziecka oczywistym jest, że wraz z jego wzrostem, rosną także jego potrzeby. Rozpoczęcie edukacji szkolnej wiązać się będzie przecież z wydatkami takimi jak książki, przybory szkolne, korepetycje i dodatkowe zajęcia. Kolejnym takim etapem w wielu przypadkach będzie podjęcie studiów i wyjazd do innego miasta. Wspomnieć bowiem należy, że sam fakt ukończenia 18 roku życia nie zwalnia rodziców z obowiązku alimentacyjnego wobec ich dzieci, tak długo aż nie będą samodzielne na tyle aby same się utrzymać.


W odpowiedzi na pytanie jak dostać wysokie alimenty zostały omówione szeroko wydatki, które wpływają na kwotę zasądzoną wyrokiem, a te wymienione w akapicie powyżej ściśle związane są ze zmianą wynikającą z faktu dorastania dziecka. Wobec tego dodać należy, że gama okoliczności uzasadniających podwyższenie kwoty alimentów jest o wiele szersza i analizowana na potrzeby każdego przypadku z osobna. Może być tak, że dziecko zachoruje i wymagać będzie opieki lekarskiej, zażywania leków, czy rehabilitacji, ale o zmianę wysokości pierwotnie zasądzonego świadczenia możesz ubiegać się także w razie wystąpienia Twoich problemów zawodowych, czy życiowych.


Podobnie jak w przypadku starań o przyznanie alimentów, tak i w razie wystąpienia z powództwem o ich podwyższenie, sąd będzie badał dwie zasadnicze kwestie: potrzeby uprawnionego oraz zarobkowe i majątkowe możliwości zobowiązanego. W związku z tym, również pozytywna zmiana w sferze finansowej byłej partnerki (partnera), może stanowić przyczynę domagania się wyższej kwoty świadczenia, ponieważ od rodziców oczekuje się zapewnienia dziecku warunków na poziomie równym ich stopie życiowej. Zatem im lepiej powodzi się zobowiązanemu, tym wyższej kwoty alimentów można się domagać, pod warunkiem, że pozostaje ona adekwatna do kosztów utrzymania dziecka na stopie życiowej rodziców. Wśród przykładów istotnej zmiany w sferze majątkowej zobowiązanego można wymienić m.in. zmianę pracy na lepiej płatną, awans i podwyżkę, zdobycie nowych kwalifikacji, bądź zmniejszenie kosztów utrzymania co może być spowodowane np. spłatą kredytu.


Zmiana któregokolwiek z omówionych powyżej czynników stanowić będzie uzasadnienie dla wystąpienia z powództwem o podwyższenie alimentów, pod warunkiem, że ma ona charakter istotny. Czy w każdym przypadku konieczne będzie prowadzenie sporu przed Sądem? Oczywiście gdy możecie się porozumieć, nie będzie takiej potrzeby, ugoda będzie wystarczająca. Relacje między byłymi partnerami różnie się jednak układają i niestety gdy zobowiązany z własnej woli nie poczuwa się do dostarczania środków utrzymania stosownie do zmieniających się potrzeb uprawnionego, konieczne może stać się uregulowanie tej sytuacji właśnie przez Sąd.


Skoro masz już za sobą sprawę o alimenty, zapewne dobrze wiesz co należy zrobić aby zainicjować postępowanie przed sądem. Na początku tego artykułu omówiliśmy elementy pozwu, które muszą się w nim znaleźć aby postępowanie odbyło się sprawnie. Przygotowując pozew we własnym zakresie należy sporo uwagi poświęcić jego uzasadnieniu. W pierwszej kolejności powinno się w nim znaleźć odniesienie do wyroku poprzednio zapadłego w sprawie o alimenty. Bardzo ważne jest opisanie wszystkich znanych Ci okoliczności przemawiających za zmianą wysokości alimentów i potwierdzających te twierdzenia dowodów. Sąd może pomóc stronie, która nie jest reprezentowana przez adwokata, ale warto pamiętać, że to Ty masz udowodnić fakty, na które się powołujesz, zatem zaniedbując ten element ryzykujesz porażkę. Podnoszone przez ciebie twierdzenia powinny znaleźć potwierdzenie w dowodach i załącznikach w postaci zaświadczeń, rachunków i faktur. W tej kwestii odsyłamy cię do fragmentu o uzasadnianiu pozwu o alimenty. Wszystkie uwagi tam zawarte dotyczą dowodów, które można zastosować także w Twojej sprawie o podwyższenie alimentów.


Jak widzisz, sprawa o alimenty z pewnością nie należy do łatwych, niemniej wkładając w jej przygotowanie wysiłek, masz duże szanse na uzyskanie korzystnego wyniku. Mamy nadzieję, że ten poradnik pomoże Tobie i Twoim dzieciom na wygranie procesu i w efekcie na poprawę jakości życia. Jeśli uważasz, że ta treść jest wartościowa, udostępnij link do niej na swoim FB.